Divadlo Archa s novým pultem grandMA2 ultra-light

Divadlo Archa patří mezi netypická divadla na české divadelní scéně. Pražské divadlo nedisponuje vlastním divadelním souborem, jeho fungování je založeno na principu produkce jednotlivých a originálních uměleckých projektů, které vznikají jako projekce vlastní tvorby, ale i jako výsledek hostování domácích a zahraničních umělců a souborů. Jedná se tak o novodobé centrum pro divadelní umění, které neomezuje své zaměření na jeden jediný žánr, meze se nekladou žádné formě ani tematice. Tato filosofie umožňuje nabídnout divákům velké množství různorodé produkce a často také zcela unikátní repertoár – divadlo uvedlo za dobu svého působení řadu unikátních projektů a inscenací.

„Vysoká různorodost nabízené produkce s sebou nese i nadstandardní nároky na technické zázemí divadla, které jsou vyšší než u klasických kamenných divadel,“ říká pan Viktor Zborník, vedoucí techniky divadla. S technickým vybavením je často manipulováno, což se projevuje jeho rychlejším opotřebením, a v důsledku toho také značnými požadavky na kvalitu a životnost veškerého v rychle se měnícím technickém prostředí a umělo vyhovět specifickým potřebám a přáním zahraničních umělců a souborů, kteří v divadle v rámci vybraných projektů vystupují. „S ohledem na omezený rozpočet to pro divadlo znamená především nutnost důkladně zvážit nákup veškeré nové techniky“, doplňuje pan Zborník.

Nutnost pořídit nový osvětlovací pult byla v divadle diskutována již delší dobu. Cílem bylo zakoupit pult nové generace, který by zvládl časté přesouvání a vyznačoval se vysokou kompaktností a kvalitou. Zajímavostí je, že pult značky MA Lighting, který byl přáním týmu osvětlovačů, však prvotně k nákupu vybrán nebyl. Pult si však svou cestu do divadla nakonec našel, a to když původně pořízený pult jiné značky neobstál při běžném používání a byl kvůli tomu navrácen dodavateli. O nákupu grandMA2 ultra-light, který byl dodán spolu s křídlem s 15 motorovými klikami, nakonec rozhodli reference a zkušenosti uživatelů, ale i dlouhodobé přání týmu osvětlovačů.

A jak se nový osvětlovací pult osvědčil? GrandMA ultra-light, zvaný Maruška, se dle osvětlovače Jana Mlčocha ihned stal členem rodiny osvětlovačů. „Pult umožňuje snadnější, rychlejší, a tím i komfortnější ovládání, jde ruku v ruce se současnou technologií a poskytuje ideální zázemí také pro zahraniční produkce.“ Lépe přístupné funkce a sofistikovanost pultu jsou dalšími přednostmi grandMA2
ultra-light. Křídlo s patnácti motorovými klikami je dle pana Mlčocha vhodným doplňkem především pro koncerty, kde uživatelé ocení dobré rozmístění klik. Celkovým dojmem je tak velká spokojenost s pořízením pultu i všemi přídavnými zařízeními.