Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/20091/lightneq_cz/www/wp-content/themes/envision/cloudfw/core/engine.skin/core.skin_engine.php on line 1453

MA Lighting si klade za cíl nabídnout svým zákazníkům co nejlepší kvalifikaci poskytováním komplexního vzdělávacího programu MA University. Tento program je zaměřen na pulty řady grandMA2, MA onPC command wing, jakož i na MA VPU (Video Processing Unit) a síťové řešení prostřednictvím MA-Net2 / MA-Net s využitím odpovídajícího hardwarového zařízení.

Jednotlivá témata jsou prezentována komplexně s přihlédnutím k daným problematikám. Z důvodu poskytnutí nejlepšího výukového prostředí jsou kurzy prováděny na reálných zařízeních. Počet studentů na jednoho učitele je z důvodu vyšší efektivnosti omezen. Úspěšným absolventům je vystaven mezinárodní certifikát.

Vzdělávací program se skládá z jednotlivých školicích stupňů.
Znalosti získané v základním grandMA2 uživatelském školení jsou předpokladem pro všechny další stupně.
Dále jsou k dispozici grandMA2 online návody a YouTube kanál s tematickými videi.

  • GrangMA2 pokročilé uživatelské školení se dělí na dvě skupiny:
    Concert Touring / Live Event
    Theatre/Musicals, TV / Film
  • MA VPU (Video Processing Unit) – problematika ovládání, synchronizace a práce s video-jednotkami.
  • MA Systémový Specialista – pokrývá konfiguraci systému, rozložení sítě a topologii.

Program školení MA University je celosvětově certifikován MA Lighting, takže můžeme zaručit kontinuitu znalostí nezávisle na místě školení.