MA Lighting si klade za cíl nabídnout svým zákazníkům co nejlepší kvalifikaci poskytováním komplexního vzdělávacího programu MA University. Tento program je zaměřen na pulty řady grandMA2, MA onPC command wing, jakož i na MA VPU (Video Processing Unit) a síťové řešení prostřednictvím MA-Net2 / MA-Net s využitím odpovídajícího hardwarového zařízení.

Jednotlivá témata jsou prezentována komplexně s přihlédnutím k daným problematikám. Z důvodu poskytnutí nejlepšího výukového prostředí jsou kurzy prováděny na reálných zařízeních. Počet studentů na jednoho učitele je z důvodu vyšší efektivnosti omezen. Úspěšným absolventům je vystaven mezinárodní certifikát.

Vzdělávací program se skládá z jednotlivých školicích stupňů.
Znalosti získané v základním grandMA2 uživatelském školení jsou předpokladem pro všechny další stupně.
Dále jsou k dispozici grandMA2 online návody a YouTube kanál s tematickými videi.

  • GrangMA2 pokročilé uživatelské školení se dělí na dvě skupiny:
    Concert Touring / Live Event
    Theatre/Musicals, TV / Film
  • MA VPU (Video Processing Unit) – problematika ovládání, synchronizace a práce s video-jednotkami.
  • MA Systémový Specialista – pokrývá konfiguraci systému, rozložení sítě a topologii.

Program školení MA University je celosvětově certifikován MA Lighting, takže můžeme zaručit kontinuitu znalostí nezávisle na místě školení.